Diplomati og indflydelse | Meningsmålinger

7 ud af 10 danskere mener, at tildeling af EU-midler kræver overholdelse af retsstatsprincipperne

  • Venstre, Danmarks Liberale Parti

EU’s værdier skal overholdes

Hvert år modtager EU-medlemslandene en række EU-midler til bl.a. forskning, uddannelse og regionale udviklingsprojekter. Hvis det stod til danskerne, så blev disse midler tilbageholdt, indtil regeringerne overholder EU’s fælles værdier.

Hvad mener Venstre?

Vi skal værne om vores frihedsrettigheder og grundlæggende værdier, der giver os frihed til at vælge det liv, vi ønsker at leve. Det er helt uacceptabelt, at visse EU-medlemslande indfører LGBT-frie zoner, udfordrer domstolenes uafhængighed og knægter pressens frihed. Gennem det europæiske samarbejde vil Venstre lægge pres på de lande og sikre, at EU’s fælles værdier overholdes.

Hvad viser tallene?

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Kantar på vegne af Eurobarometer i 2020 mener 70 pct. af danskerne, at EU kun skal give midler til lande, som lever op til EU’s fælles værdier. 10 pct. er uenige mens 20 pct. har svaret ’ved ikke’ til spørgsmålet. Svarene er givet på baggrund af spørgsmålet: ”Er du enig eller uenig i følgende udsagn: EU bør kun give midler til medlemslande såfremt deres regering implementer retsstatsprincippet og de demokratiske værdier?

Kilde: Eurobarometer, 2020

Denne informationsannonce er udarbejdet med tilskud fra Europa-Nævnet.

Info

Hvad er EU’s fælles værdier?

For at være en del af den Europæiske Union accepterer landene at respektere EU’s fælles værdier. I Traktaten om Den Europæiske Union, som EU’s 27 medlemslande har indvilget i at overholde, fremgår det at: 

Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd.” (EU-traktaten, afsnit 1, artikel 2 om Unionens værdier).

For at opnå medlemskab af EU, skal et land opfylde Københavnskriterierne, der blandt andet omfatter krav om, at man har et velfungerende demokrati, retsstatsforhold, respekt for menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Læs mere om Københavnskriterierne her.

Andre læste også

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing