EU-forbehold | Migration og grænser | Fred og stabilitet

Danmark har aktiveret retsforbeholdet 416 gange siden 2014

  • Venstre, Danmarks Liberale Parti

Retsforbeholdet

Siden 2014 og frem til 1. maj 2021 har Danmark aktiveret retsforbeholdet 416 gange. Det er et bevis på, at Danmark står udenfor retssamarbejdet på en række væsentlige områder ift. internationalt politisamarbejde og grænsekontrol.

Hvad mener Venstre?

I en tid, hvor EU-landene rykker tættere sammen, står Danmark uden for væsentlige dele af EU-samarbejdet pga. vores forbehold. Det er ikke i Danmarks interesse. Vi skal være helt ærlige om konsekvenserne for danskerne. Venstre ønsker at deltage fuldt og helt i EU’s retlige samarbejde. Derfor skal retsforbeholdet afskaffes på sigt.

Hvad viser tallene?

Oversigten viser vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold fra 2014 frem til den 1. maj 2021. Danmarks retsforbehold betyder, at såfremt en retsakt er udfærdiget med hjemmel i en bestemmelse om grænsekontrol, asyl og indvandring, samarbejde om civilretlige spørgsmål, retligt samarbejde i straffesager eller politisamarbejde, står Danmark som udgangspunkt uden for EU-samarbejdet.

Kilde: Justitsministeriets svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 144, 2021

Denne information er udarbejdet med tilskud fra Europa-Nævnet

Info
EU’s bindende retsakter består af forordninger, direktiver og afgørelser.
  • Forordninger er almengyldige. De er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
  • Direktiver er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som de rettes til, men det overlades til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen.
  • Afgørelser er bindende i alle enkeltheder. De kan have generel gyldighed eller være rettet mod en bestemt modtager.

Andre læste også

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing