EU-Politik

Derfor er det vigtigt, at vi stemmer ja

  • Søren Gade (V), medlem af Europa-Parlamentet

Opløbet nærmer sig - lige om lidt skal vi stemme om det danske forsvarsforbehold.

Tilsyneladende er mange i tvivl om, hvad vi reelt stemmer om. Groft sagt kan man sige, at vi skal beslutte, om Danmark skal have magt og indflydelse på det europæiske forsvarssamarbejde, eller om vi fortsat skal sidde uden for døren, når de andre medlemslande i EU beslutter politikken på forsvarsområdet.

Det sidste vil være utrolig ærgerligt, for aldrig har et stærkt samarbejde i EU og en styrkelse af sammenhængskraften i Europa været vigtigere.

Krigen i Ukraine har givet os anledning til at reflektere over, hvordan fremtidens forsvarssamarbejde skal være i Europa. Derfor er det rettidig omhu, at der er udskrevet en folkeafstemning.

Der er brug for, at Danmark sender et stærkt signal om opbakning til EU’s forsvarspolitiske arbejde. Det er vigtig at understrege, at et ja IKKE er lig med, at Danmark mister sin suverænitet og ret til at bestemme selv.

EU’s forsvarssamarbejde er mellemstatsligt. Faktuelt betyder det, at EU ikke kan tvinge landene til at deltage i noget som helst. Således ligner EU-samarbejdet det, som vi har i både Nato og FN, hvor landene også deltager frivilligt. Det vil altid være Folketinget, der beslutter, hvor og hvornår det danske forsvar skal indsættes. Det kan EU ikke beslutte. Ingen andre lande ønsker ej heller at afgive magten over deres væbnede styrker.

Afstemningen handler om, at Danmark - også på det forsvarspolitiske område i EU - giver Folketinget mulighed for i endnu højere grad at varetage danske interesser. Som tidligere forsvarsminister mener jeg, at vi skal have indflydelse på de beslutninger, der træffes i EU. Derfor skal vi stemme ja den 1. juni.

I dag er det først og fremmest USA og Nato, der med militær tilstedeværelse i verdens brændpunkter bidrager til vores sikkerhed med hhv. mere end 200.000 og 140.000 soldater.

EU bidrager for nærværende blot med 4.000 soldater fordelt på i øjeblikket syv aktive, militære missioner og operationer samt fire træningsmissioner i afrikanske lande, hvor hovedformålet er at træne styrker i menneskerettigheder, folkeret og beskyttelse af civile. Dertil kommer operation Althea, der træner Bosnien-Hercegovinas væbnede styrker, og støtter landets myndigheder med at opretholde Dayton-fredsaftalen fra 1995.

Og så har EU to maritime missioner i farvandet ud for Somalia og i Middelhavet. Især de sidste to missioner er det aldeles håbløst at Danmark ikke kan deltage i. Vi har en af verdens største handelsflåder, som vi har alle interesser i bliver beskyttet.

Vi har brug for et stærkt Europa og et stærkt EU. Ved at stemme ja sender vi et klart og tydeligt signal til de andre medlemsstater om, at Danmark tager ansvar sammen europæiske allierede for at sikre Europa.

Og lad mig så lige slå fast: Den europæiske forsvarsmission og Nato er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod. Det europæiske forsvarssamarbejde kan og skal varetage Europas interesser. Europas overordnede sikkerhed og frihed er forankret i Nato. Derfor er det min opfordring: Stem ja den 1. juni.

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing