EU-Politik

Et åbent Europa med frihed og fællesskab

Europa er det sted i verden, hvor demokrati og liberale frihedsværdier står stærkest. Det skal de blive ved med, og derfor må demokrati og retsstatsprincippet ikke tages for givet. Erfaringer fra de senere år viser dog, at de europæiske kerneværdier flere steder er under pres. Derfor er det vigtigt, at EU-landene står vagt om de centrale fælles værdier.

Fremtidens EU er for Venstre fortsat et frivilligt forpligtende samarbejde, hvor frihed, fællesskab og folkelighed er nøgleordene:

  • Frihed, fordi den menneskelige stræben efter at realisere sig selv og skabe et virksomt og lykkeligt liv samt et ordentligt samfund grundlæggende forudsætter personlig frihed.
  • Fællesskab, fordi intet land i Europa er stort nok til at klare problemerne alene.
  • Folkelighed, fordi EU’s fremtidige succes afhænger af folkelig opbakning.

Vi skal kort sagt passe på Danmark. Sikre en tryg fremtid for vore efterkommere. Og EU-samarbejdet er og bliver vores bedste ramme at gøre det i.

Info

Vidste du?

... at en frie bevægelighed for arbejdskraft er en af grundpillerne i EU-samarbejdet. I EU må du frit flytte dig fra et medlemsland til et andet. Arbejdskraftens frie bevægelighed skal sikre, at landene har tilstrækkelig med arbejdskraft og giver muligheder for at få joberfaring uden for Danmark. En anden grundpille i EU er ligebehandlingsprincippet. EU-landene skal behandle alle EU-borgere ens. Læs mere hos Folketingets EU-oplysning.

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing