Et åbent Europa

Vidste du at?

  • Erasmus+ er EU’s program til støtte for uddannelse, unge og sport. Programmets budget er på 14,7 milliarder euro. Erasmusprogrammet giver europæiske studerende mulighed for at tage en del af deres uddannelse ved en anden uddannelsesinstitution eller i en organisation i et europæisk land – men udvekslingsmulighederne er faktisk også for blandt andet elever, praktikanter, lærere og frivillige. Læs mere om Erasmus+.
  • Det europæiske blå sygesikringskort viser, at du har ret til behandling på samme vilkår, som borgerne i det land, du rejser i. Kortet er en EU-rettighed i alle EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det blå sygesikringskort gør det let at tage på ferie i Europa. Læs mere på Borger.dk.
  • Den frie bevægelighed for arbejdskraft er en af grundpillerne i EU-samarbejdet. I EU må du frit flytte dig fra et medlemsland til et andet. Arbejdskraftens frie bevægelighed skal sikre, at landene har tilstrækkelig med arbejdskraft og giver muligheder for at få joberfaring uden for Danmark. En anden grundpille i EU er ligebehandlingsprincippet. EU-landene skal behandle alle EU-borgere ens. Læs mere hos Folketingets EU-oplysning.
  • Den frie bevægelighed betyder, at ca. 200.000 EU-borgere har valgt at slå sig ned i Danmark og at ca. 100.000 danskere har valgt at bo i et andet EU-land end Danmark (tal fra 2018).
  • I Danmark overlader vi spørgsmål vedrørende løn- og arbejdsvilkår til arbejdsmarkedets parter. Det kaldes for den danske model. Fordi de fleste andre EU-lande har en anden type arbejdsmarkedsmodel, hvor der for eksempel er en lovgivning om mindsteløn, er der risiko for, at den danske model udfordres, når EU vil tage beslutninger om lønforhold. For eksempel kan EU-Kommissionens forslag om mindsteløn skabe problemer for den danske model. Læs DR’s artikel om de danske problemer med en EU-mindsteløn.

Info

Venstre mener

Et åbent Europa er godt for alle danskere. Den fri bevægelighed er en hjørnesten i det Europæiske samarbejde, har sikret danske virksomheder nødvendig arbejdskraft og gjort Danmark rigere. Men den må ikke misbruges. Hverken til at presse danske lønmodtagere på deres levebrød, af omrejsende kriminelle og betlere eller til at understøtte EU-borgeres urimelige træk på danske velfærdsydelser. Vi skal passe på Danmark.

Her kan du se eller gense videoerne, hvor MEP Morten Løkkegaard formidler, hvad et åbent EU betyder for dansk økonomi.

Hvorfor åbne grænser har været så vigtige for Europa og Danmark:


Værdien af fri bevægelighed:


Et åbent Europa - bare ikke for omrejsende tyvebander:

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing