Klima og miljø

EU’s samlede drivhusgasudledning er faldende

  • Venstre, Danmarks Liberale Parti

Drivhusgasudledningen er stødt faldende i EU

Ét af EU’s centrale tiltag til at opnå de europæiske klimamål er kvotesystemet (EU ETS). EU har for nyligt hævet målet for drivhusgasreduktioner i 2030 ift. 1990 fra mindst 40 pct. til mindst 55 pct., og Europa-Kommissionen fremlagde i sommeren 2021 en lovpakke med forslag til udmøntning af målet. Forhandlinger om den endelige ’Fit for 55-pakke’ begynder i foråret 2022.

Hvad mener Venstre?

Venstre støtter EU-Kommissionens ambitiøse målsætning om, at EU skal være klimaneutral i 2050. Bekæmpelse af de globale klimaforandringer kræver fælles og ambitiøse målsætninger for den grønne omstilling. De skal bl.a. findes i EU.

Hvad viser tallene?

Tallene viser, at drivhusgasudledningen pr. indbygger er faldende i EU. Danmark ligger over EU-gennemsnittet for den samlede udledning fordelt pr. indbygger. Tallene viser den opgjorte udledning inklusive nettobidrag fra LULUCF som opgjort under Klimakonventionen samt indirekte CO₂ for de EU-lande, som opgør denne udledning (sidstnævnte angivet med *).

LULUCF er en engelsk betegnelse for arealanvendelse (Land Use - LU), ændringer i arealanvendelse (Land Use Change - LUC) samt skovbrug (Forestry - F).

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 166, 2021.

Denne information er udarbejdet med tilskud fra Europa-Nævnet

Andre læste også

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing