EU-Politik

EU har aldrig været vigtigere

EU-arbejdet har aldrig været mere vigtigt end nu. Der venter kæmpe opgaver med udviklingen af EU i fremtiden.

Det er ikke så underligt, at EU-samarbejdet visse steder knirker, men det er faktisk sundt, at det er lidt svært. Vi skal huske, at hvert af de 27 medlemslande har deres særkende, og det skal bevares.

Og samarbejde er svært. At undgå krige er svært – særligt i et område af verden, som har haft flere krige end resten af verden tilsammen gennem de seneste 1000 år.

Klimaløsninger, migration og EU's sociale dimension presser beslutningstagerne i regeringerne rundt omkring i EU-landene. Men vi er bedst sammen, og Brexit har vist, at den vej – enegangen – er skidt for alle.

For Danmark er handlen med andre nationer den drivende kraft. For Venstre er netop handlen/eksporten helt afgørende for udviklingen af EU-samarbejdet. Vi siger ikke mere EU eller mindre EU – men et bedre EU.

Fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser og kapital er helt afgørende for dette. Danmark er lille, ja, men vi er en vigtig del af EU. Og som et vigtigt medlem skal vi bruge tid på at opbygge nye partnerskaber i EU, så denne position kan bevares. Så EU kan blive bedre for Danmark, og så vi kan bevare freden i Europa og i verden.

Siden slutningen af april har jeg været Venstres EU-ordfører. Selv om ordførerskabet er nyt, er jeg fortrolig med EU-politikken. Siden valget har jeg været medlem af Folketingets Europaudvalg, hvor jeg har arbejdet tæt sammen de andre medlemmer af Venstres interne Europaudvalg.

Retsstatsprincipper og udenrigspolitisk styrke er to områder, EU er udfordret på. Ungarn - og måske Polen - ville faktisk have svært ved at søge medlemskab af EU i dag, hvis man skulle starte forfra, fordi de ikke respekterer Københavnerkriterierne, og fordi de gang på gang vælger at lade ensidige nationale og totalitære interesser gå foran en fælles løsning.

Vi har netop set et angreb fra Hviderusland mod europæiske borgere, en europæisk virksomhed og det frie europæiske demokrati. Vi har heldigvis også set en usædvanlig stærk og hurtig EU-reaktion, som vi næppe har set det sidste til. Det er faktisk ikke ofte, at udenrigspolitikken får den styrke, og der er brug for at se på, hvordan vi i EU styrker den position.

EU har netop vedtaget at hæve den fælles europæiske klimamålsætning og lanceret en strategi om kunstig intelligens, og Kommissionen er i gang med at forhandle flere frihandelsaftaler til gavn for Danmark.

I Venstre er vi glødende EU-tilhængere, fordi EU-samarbejdet bringer Danmark og vores velfærdssamfund så meget godt. Gennem internationalt samarbejde kan vi løse udfordringer, vi ikke kan løse alene. Og vi kan inspirere og præge verden med danske løsninger og dansk blik. Og så bliver vi alle rigere og friere af EU.

Fordi vi er tilhængere af samarbejdet, har vi helt naturligt en holdning til, hvordan samarbejdet skal se ud, hvordan det skal fungere, hvad det skal beskæftige sig med – og hvad det ikke skal beskæftige sig med.

Lige nu ser vi f.eks. en bevægelse, der ønsker at indføre fælles social- og arbejdsmarkedspolitik i EU gennem den såkaldte ”sociale søjle”. Det har betydet en politisk bestemt tvungen barselsperiode for mænd – i stedet for det danske frie valg for familierne. Og man forhandler netop nu om en europæisk mindsteløn, som kan betyde enden på den danske model, hvor vi aftaler lønnen mellem arbejdsmarkedets parter.

Social- og arbejdsmarkedspolitik er eksempler på områder, der ikke er en international problemstilling, som skal løses i fællesskab, men primært er et nationalt anliggende, der bedst føres i det enkelte medlemsland, der kan indrette sig, som det vil.

Det, der ikke er svært, skal løses nært
— Kim Valentin

Der er med andre ord ting, vi vil, men også ting, vi ikke vil med EU-samarbejdet. Ligesom der er ting, vi vil, og ting, vi ikke vil være med til i Folketinget. Det er den samme balance, vi skal prøve at ramme i EU-arbejdet – på Christiansborg og i Bruxelles.

Når vi inden længe skal drøfte en ny europapolitik med regeringen og de øvrige partier, er det denne tilgang og denne balance, som jeg og Venstre vil forsøge at ramme. Det er sund fornuft.

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing