EU-Politik

Farvel til forsvarsforbeholdet styrker rammevilkårene for danske forsvarsvirksomheder

  • Frederik Bergenfelt Friis, politisk konsulent, Dansk Erhverv

Et overvældende flertal har stemt ”ja” til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det er en god og rigtig beslutning, mener vi i Dansk Erhverv. For det betyder rammevilkårene for danske forsvarsvirksomheder og dansk interessevaretagelse styrkes markant – til gavn for vækst, velstand og sikkerhed.

Der er med rette ofte fokus på rammevilkår såsom adgang til kvalificeret arbejdskraft, konkurrenceevne, skattetryk og lignende, men det ultimative rammevilkår er fredelig sameksistens og frihed til at udfolde sine evner. Krigen i Ukraine viser, at den forsvars- og sikkerhedspolitiske udvikling kan ændre sig meget hurtigt. Derfor er det vigtigt, at Danmark har de bedst mulige rammer for at tage aktiv del i EU-samarbejdet på forsvarsområdet.

Inden for udviklingen af EU’s forsvarsteknologiske base har forbeholdet medført, at danske forsvarsvirksomheder har været stillet ringere sammenlignet med virksomheder i andre EU-medlemslande. Flere eksempler – også omtalt i offentligheden – har vist, at danske firmaer bliver forbigået grundet forbeholdet. Det er ærgerligt. Spillepladen har med andre ord været ulige.

Danmark vil med onsdagens resultat kunne påvirke de teknologiske prioriteter i Den Europæiske Forsvarsfond. Det har hidtil været svært, idet vi ikke har deltaget i EU’s Forsvarsfond. Derudover vil vi nu få adgang til at identificere og bidrage til fælles EU-projekter for udvikling af forsvarsmateriel. Herigennem kan man bedre sikre at danske erhvervsmæssige styrkepositioner kommer i spil og kvalificerer arbejdet med eksempelvis undervandsteknologi, cybersikkerhed og drone- og robotteknologi. Også energioptimering og forsyningssikkerhed er begyndt at være en del af prioriteterne i forsvarssamarbejdet, og det er endnu et område, hvor danske virksomheder kan bidrage med know-how og teknologi.

De bærende alliancer for Danmarks sikkerhed har sjældent stået tættere. Landene i NATO og EU er rykket sammen, og står skulder ved skulder for at sikre Vestens frihed, sikkerhed og velstand. Nu træder vi helhjertet ind i EU’s forsvarssamarbejde ved afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Også for erhvervslivet åbner den beslutning en række nye muligheder, som bør gribes i fællesskab. Jo færre forbehold, jo mere indflydelse får Danmark i en tid og i en fremtid, der synes betydeligt mere usikker og omskiftelig end for blot et halvt år siden.

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing