EU-Politik

Frankrig: Nyt EU-formandsland - læs deres prioriteter her

  • Chargé d’Affaires på Den Franske Ambassade, Frédéric Rimoux

Frankrig overtog det roterende formandskab for EU-Rådet 1. januar. Det er en vigtig tid for Frankrig, som får dette ansvar for første gang siden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, og for EU i lyset af de udfordringer vi står overfor. Vi tænker på sundhedskrisen, som har stået på i snart to år. Vi tænker på klimakrisen og den digitale revolution. Vi tænker også på de globale uligheder og migrationsspørgsmål, der forværres af visse staters manipulationer. Endeligt tænker vi på forsøgene på at destabilisere vores demokratier og de stigende internationale spændinger. Disse udfordringer kræver en mere effektiv, mere selvstændig og mere solidarisk indsats fra EU og EU’s medlemsstater.

Frankrig vil forfølge denne ambition under sit formandskab, der vil have "genopretning, styrke og tilhørsforhold" som motto. Frankrig vil gennemføre en ambitiøs dagsorden for et stærkere og mere suverænt Europa, som Frankrigs præsident, Emmanuel Macron gav udtryk for i sin tale på Sorbonne i 2017. Der er allerede gjort store fremskridt i denne retning, især inden for grøn omstilling, digital teknologi og forsvar. Der er dog stadig meget, der skal gøres. Derfor vil Frankrig fokusere på grænsekontrol og reform af Schengensamarbejdet og forsøge at gøre fremskridt med migrationspakken samt med forsvarspolitikken og stabiliteten i nabolandene.

Der vil blive forhandlet eller vedtaget en masse lovgivning. På det digitale område vil vores prioritet være at nå frem til en aftale om den økonomiske regulering og ansvarlighed for digitale platforme, de såkaldte DSA og DMA. Inden for grøn omstilling vil det være en prioritet at indføre en CO2-afgift på varer importeret fra lande uden for EU's grænser. Det er et spørgsmål om økonomisk og økologisk effektivitet. Endelig vil vi på det sociale område – et område, som vi ved er meget følsomt – prioritere udarbejdelse af lovgivning om mindsteløn for at fremme social konvergens i opadgående retning, samtidig med at vi respekterer de forskellige nationale modeller.

Frankrig vil også tage initiativ til en større debat om det EU, vi ønsker i 2030, med henblik på at skabe i fællesskab en ny vækstmodel. Det betyder, at vi skal sætte innovation tilbage i centrum for vores industri- og investeringspolitik, samtidig med at vi forener vores økonomiske udvikling med vores klimaambitioner, men også respekterer vores sociale balance ved at skabe bedre betalte job med bedre uddannede arbejdstagere.

Endelig vil det franske formandskab forsøge at forny forbindelsen mellem Europa og dets borgere ved at udvikle nye instrumenter til beskyttelse af vores demokratier, men også ved at iværksætte nye konkrete initiativer til fordel for unge (udvidelse af Erasmus), kultur (oprettelse af et Europæisk Akademi) og sundhed (oprettelse af et fælles forskningsagentur). På hvert enkelt område skal vi tage hensyn til de ønsker og forhåbninger, som de europæiske borgere giver udtryk for ifm. konferencen om Europas fremtid.

Frankrig vil forfølge denne ambition ved at søge at fremme de bredest mulige aftaler mellem medlemsstaterne og med institutionerne. Arbejdsprogrammet, som er blevet udarbejdet i lang tid sammen med Danmark og alle vores partnere, bliver tungt, men heldigvis kan vi regne med det slovenske formandskabs store fremskridt. Dette program vil blive videreført af det tjekkiske og derefter det svenske formandskab som en del af den trio, vi danner sammen. Det vil blive gennemført med alles hjælp til alles fordel. Vi regner med dig!

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing