EU's grundlæggende rettigheder

Vidste du at?

  • For at opnå medlemskab af EU, skal et land opfylde Københavnskriterierne, der blandt andet omfatter krav om, at man har et velfungerende demokrati, retsstatsforhold, respekt for menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Læs mere om Københavnskriterierne her.
  • I Traktaten om Den Europæiske Union, som EU’s 27 medlemslande har indvilget i at overholde, værner man også om de grundlæggende demokratiske rettigheder: ”Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd.” (EU-traktaten, afsnit 1, artikel 2 om Unionens værdier).
  • I 2020 World Press Freedom Index ligger Ungarn nr. 89 ud af 180 lande, når det kommer til pressefriheden. Reporters Without Boarders, der hvert år ser på pressens vilkår i verden, skriver blandt andet, at det er sværere og sværere for uafhængige journalister at få adgang til informationer og at ministre ikke giver interviews til regeringskritiske medier. Læs mere her.
  • 77 procent af europæerne mener, at EU-midler bør knyttes til respekt for retsstatsprincippet. Det vil sige, at otte ud af ti mener, at EU kun bør give EU-midler til medlemslande, hvor den nationale regering overholder retsstatsprincippet og demokratiets regler. I Danmark er det syv ud af ti, der har svaret, at de er enige i dette. Læs om Europa-Parlamentets undersøgelse fra oktober 2020 her.

Denne information er bragt til dig med støtte fra Europa-Nævnets EU-oplysningsmidler.

Info

Venstre mener

Vi skal værne om vores frihedsrettigheder og grundlæggende værdier, der giver os frihed til at vælge det liv, vi ønsker at leve.

En række EU-lande træder retsstatsprincippet og grundlæggende værdier under fode, og indfører homo-frizoner, udfordrer domstolenes uafhængighed og knægter pressens frihed. Det er helt uacceptabelt og det skal vi forandre gennem det europæiske samarbejde.


Københavnerkriterierne hva’ for noget? Her er hvorfor de er vigtige for EU!

Skal EU-lande have penge fra EU’s fonde selvom de ser stort på beskyttelse af mindretal, demokrati og retsstat? Nej, der skal være konsekvenser, hvis medlemslande ikke lever op til de såkaldte Københavnerkriterier!


Det skal have konsekvenser, når andre EU-lande underminerer frihedsrettighederne

Det skal have konsekvenser, når andre EU-lande underminerer frihedsrettighederne. Når lande indfører homo-fri zoner. Når lande knægter pressens frihed. EU er bundet sammen af et fælles, menneskeligt værdisæt. Det skal vi værne om!


Europæiske værdier beskytter ikke sig selv

Europæiske værdier beskytter ikke sig selv. Derfor er det uhyre vigtigt, at Danmark og hele EU står vagt om vores fælles værdier.

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing