EU-Politik

Kommentar: Derfor er jeg medlem af Venstres Europaudvalg

  • Thorbern A. Klingert, Medlem af Venstres Europaudvalg København

Kommentar fra V-medlem:

Mit navn er Thorbern Alexander Klingert, og jeg er medlem af Venstres Europaudvalg i København. Jeg flyttede tilbage til Danmark for halvandet siden efter at have boet i udlandet i forbindelse med studie og arbejde.

Oplevelsen af at bo i flere europæiske lande og min indsigt derfra, har overbevist mig om, at det er i et Venstre-udvalg med fokus på EU, jeg kan skabe mest værdi for Venstre. For jeg har en stærk tro på, at Danmarks fremtid er lænket sammen med et EU, der er nødt til at kunne slå igennem på den globale scene.

EU er selvfølgelig ikke perfekt som projekt, så der er mange ting, der kan forbedres. Derfor bør de vigtigste målsætninger for Danmark og EU være følgende:

  • Sikre at EU's Frontex agenturet fungerer ordentligt, så de ydre grænser ikke skaber uro.
  • Få flere EU-borgere engageret i lokale og EU-valg i de EU-lande, de har valgt at bo i.
  • Få løst forholdet til Storbritannien på sigt og samtidig holde døren åben, hvis landet gerne vil genforenes med EU.
  • Effektivt modstå Kina og Rusland ved bl.a. at fremtidssikre den nordatlantiske alliance og støtte langt flere allierede, der bliver behandlet aggressivt af dem.
  • Fokusere på den grønne omstilling og fremhæve Danmarks fremskridt.

EU har selvfølgelig diskuteret andre emner, som burde takles igen. De inkluderer:

  • Økonomien: COVID-19 øgede arbejdsløsheden. Der er flere brancher, som stadig er ved at komme sig over pandemien - eksempelvis turisme. EU har forhandlet sig til en genopretningsfond, der skal sikre flere job. Men der kan stadig gøres mere. Det indre marked skal styrkes, specielt inden for digitalisering. Vi kan skabe bedre handelsvilkår ved at styrke det indre marked.
  • Sundhed: COVID-19 er i bund og grund et sundhedsanliggende. Der kan vi gøre mere for at sikre, at EU har fokus på sundhed, men også fremtidige sygdomme, som kan volde større samfundsmæssige skader. De skader kan være i forbindelse med velvære.

Velvære burde i højere grad prioriteres på en måde, der giver både EU som institution og mennesker som individer formål. At fremme Danmarks flexicurity model på EU-plan ville være en god start. Flexicurity skaber velvære ved at rose dem, der fortsat har arbejdede under COVID-19’s hårdeste perioder, hjælpe individer med at få job og give et sikkerhedsnet til dem, der er uden arbejde.

  • Institutionelle spørgsmål: hvordan burde EU’s budget blive fordelt, og hvordan burde afstemninger finde sted?

Der er desværre medlemslande, hvis verdenssyn på eksempelvis domstolenes uafhængighed og pressefrihed har meget lidt til fælles med Danmarks og EU's. Til gengæld får de udleveret penge på grund af deres EU-medlemskab. Det giver ikke mening at belønne lande, der agerer på den måde, og der skal gøres noget ved budgetfordelingen.

Det er ofte de samme lande, som misbruger deres stemmer på EU-plan. Mindretallet i EU holder alle de andre medlemslande som gidsler i sager, hvor der burde være tilstrækkelig enighed, som da Ungarn brugte sit veto mod resten af EU i forhold til Kinas ageren mod Hong Kong.

  • Digitalisering: Vi har brug for infrastruktur, der kan støtte den digitale revolution. COVID-19 har om noget fremskyndet den revolution, men vi er stadig ikke helt klare til den. Der er i sidste ende ikke nok udbud af kompetencer, der kan holde hånden over den digitale tidsalder. Der er brug for uddannelser med digitalisering i fokus.

Der er masser af emner at tage fat om i EU-sammenhænge.

Jeg har valgt at fremhæve disse emner, da de har med menneskers, EU's og verdensudviklingen at gøre på længere sigt. Jeg er overbevist om, at Danmark sammen med EU har viljen til at få disse punkter løst.

Info

Vil du vide mere om Venstres Europaudvalg, så kontakt din lokale formand eller skriv til EU-konsulent Jesper Kofoed på jk@venstre.dk. Så hjælper vi dig videre. 
Find formanden i din landsdel og læs mere om Europaudvalget her

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing