Linea Søgaard-Lidell

EU SKAL SIKRE KLIMAHANDLING OG EN STÆRK ØKONOMI

EU SKAL SIKRE KLIMAHANDLING OG EN STÆRK ØKONOMI

VI SKAL TAGE HANDLING FOR VORES KLIMA

Presset på vores klima og miljø er en kæmpe udfordring, som hele verden står over for, og som vi kun kan løse i fællesskab. EU skal lede den grønne omstilling globalt. Vi har brug for et stærkt EU til at kræve handling globalt.

Vi skal omstille samfundet bæredygtigt, så klimaneutralitet går hånd i hånd med vækst, grønne arbejdspladser og innovative løsninger.

Klimahensyn skal være centralt i EU, og derfor arbejder jeg for, at vi skal vurdere klimaeffekten af al ny EU-lovgivning, så vi træffer beslutninger på et oplyst grundlag.

EU-REGLER SKAL VÆRE SÅ ENKLE SOM MULIGT

EU’s indre marked har gjort os alle rigere, skabt arbejdspladser og har skabt et fælles regelsæt med respekt for konkurrence, miljø, sundhed og forbrugerbeskyttelse. Men succesen må ikke blive en sovepude. 

Vi skal holde fast i den oprindelige liberale vision om, at det indre marked skal bidrage til at løfte vækst og velstanden i Europa. Vi må derfor ikke vedtage så tung og kompliceret regulering, at den tager pusten fra vores små og mellemstore virksomheder.

EU-landene skal være verdens mest attraktive steder at leve og drive virksomhed.

VI SKAL EFTERLADE EN STÆRK ØKONOMI TIL NÆSTE GENERATION

I EU skal vi vise samme økonomiske ansvarlighed, som Venstre ønsker i Danmark. Det betyder, at vores fokus skal være på, hvordan vi bliver mere konkurrencedygtige i EU, fremfor blot hvordan vi bruger penge. Vi skal efterlade et økonomisk stærkt og konkurrencedygtigt EU til den næste generation. En stærk økonomi er forudsætningen for, at vi for eksempel kan levere på vores klimaforpligtelser og har råd til uddannelser, velfærd, infrastruktur og meget mere. En stærk økonomi giver os også en stærk stemme på den globale scene.

EU-penge skal bruges effektivt, og at der skal følge krav med dem. Jeg er medlem af Europa-Parlamentets arbejdsgruppe, som skal føre kontrol med Corona-hjælpepakkerne og sikre, at de bliver brugt effektivt og rigtigt.

DE DEMOKRATISKE SPILLEREGLER SKAL OVERHOLDES

I EU har vi et fælles værdigrundlag, som handler om demokrati, frihed, ligestilling og individbeskyttelse. Vores samarbejde er baseret på nogle gode demokratiske spilleregler. Derfor skal vi ikke acceptere, når medlemslande bevæger sig væk fra de fælles spilleregler. Når man modtager EU-midler, så skal man også leve op til vores demokratiske spilleregler i EU. Det skylder vi europæerne at sikre.

Vi skal også tage vores værdigrundlag med i vores handelsaftaler med resten af verden. Det er sådan, vi kan sætte et positivt aftryk på vores omverden. Når vi udveksler varer, udveksler vi også værdier.

LINEA SIDDER I FØLGENDE UDVALG

  • Miljø, klima og folkesundhed
  • Økonomi- og finansudvalget
  • Medlem af arbejdsgruppen for finansiel assistance (kontrol med corona-hjælpepakker)

KONTAKT

Telefon: + 32 228 45503

Email: linea.sogaard-lidell@europarl.europa.eu

MEDARBEJDERE

Mie Skovlund (Miljø, klima og folkesundhed)

Telefon: +32 228 47503

Email: mie.skovlund@europarl.europa.eu


Johan Thostrup (Økonomi og finans) 

Telefon: +45 4257 4239 

Email: johan.thostrup@europarl.europa.eu 

Søren Peter Jensen (Koordination af kalender og besøgsgrupper)

Telefon: +32 228 47572

Email: sorenpeter.jensen@europarl.europa.eu


PRESSERÅDGIVER 

Sidsel Vestergaard Hoe 

Telefon: +45 2283 2207 

Email: sidselvestergaard.hoe@europarl.europa.eu

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing