Lovgivning

Mere end hver femte vedtagne danske lov og bekendtgørelse stammer fra EU

  • Venstre, Danmarks Liberale Parti

Fælles lovgivning, hvor det giver mening

Ifølge Udenrigsministeriet kan mere end en femtedel af vores lovgivning føres tilbage til EU. Den fælles lovgivning skaber et stærkt EU-regelsæt inden for bl.a. klima, indre marked og forbrugerbeskyttelse, men samtidig er det vigtigt, at EU-lovgivningen overholder nærheds- og proportionalitetsprincippet.

Hvad mener Venstre?

I Venstre ønsker vi ikke mere centralisering og bureaukrati. Tværtimod. Det liberale princip om decentralisering af ansvar og beslutninger er vejen frem. Det handler om at fordele kompetencerne bedre mellem EU’s institutioner og nationalstater. EU skal fokusere på de store fælles opgaver og mindre på alle de områder, hvor kommuner, regioner og stater kan gøre det bedre - og tættere på borgerne.

Hvad viser tallene?

Igennem de seneste år er der gjort mange forsøg på at sætte tal på, hvor meget dansk lovgivning, der stammer fra EU. Data fra Retsinformation konkluderer, at 21,3 pct. af alle vedtagne danske love og bekendtgørelser fra 2016-2018 var registreret på retsinformation.dk med en såkaldt EU-note, der indikerer, at en forskrift enten implementerer direktiver eller i øvrigt referer til EU-retten.

Kilde: Udenrigsministeriets svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 183, 2021

Denne information er udarbejdet med tilskud fra Europa-Nævnet

Andre læste også

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing