EU-Politik

Nyt fra EU-ordføreren – fra Afghanistan til Mariager

  • Venstre ved EU-dagen i Mariager. MEP Morten Løkkegaard t.v. MF Kim Valentin t.h.

Mens de fleste af os har været tilbage på arbejdet i en måneds tid, har der i august været sommerferie i EU. Det har dog ikke betydet, at resten af verden også har ligget i dvale – snarere tværtimod.

Tid til at afskaffe forsvarsforbeholdet

Krisen i Afghanistan har vist os, at vi ikke længere kan regne med USA som verdens politibetjent, og det står klart, at EU må træde ind i en mere central rolle, når det kommer til sikkerhedspolitiske spørgsmål. Derfor er det afgørende, at vi får en folkeafstemning om at afskaffe forsvarsforbeholdet – jo hurtigere, jo bedre.

Som tingene ser ud nu, har Danmark ikke indflydelse i den del af EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik, som har indvirkning på forsvarsområdet. Det betyder, at Danmark ikke har mulighed for at bidrage til EU’s militære operationer samt deltage i samarbejdet om udvikling og anskaffelse af militære kapaciteter i EU-regi. Det er ikke i Danmarks interesse.

EU må fremover tage et større ansvar i verdens brændpunkter, og Danmark skal være med, hvor tingene sker, hvis vi vil kunne påvirke beslutningerne på forsvarsområdet i EU. Vores indflydelse vil altid være størst, når vi sidder med ved forhandlingsbordet. Historien om Afghanistan viser, hvor hurtigt tingene kan eskalere. Vi har ingen tid at spilde, og derfor skal vi hurtigst muligt have en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.

Ny grøn klimaplan fra EU-Kommissionen

I midten af juli fremlagde EU-Kommissionen sit forslag til, hvordan EU-landene lever op til målet om at reducere udledningen af drivgasser med 55 pct. i 2030 i forhold til 1990. Det er et godt skridt på vejen til ambitionen om, at EU er CO2-neutralt senest i 2050.

For Venstre står det klart, at EU skal gå forrest med en ambitiøs grøn omstilling, hvor klimaløsninger går i takt med en ansvarlig økonomi. Det skal være bæredygtigt hele vejen igennem. Det gælder også, hvis vi skal lykkes med at overbevise andre dele af verden om, at bæredygtighed og grønne løsninger er en gangbar vej. EU kan ikke klare det alene.

I august viste oversvømmelserne i Tyskland, at klimaforandringerne rammer os hårdt allerede, og at det er tid til at handle nu. Billedet blev bakket op i FN’s seneste klimarapport. Den bedste måde, vi løser de grænseoverskridende klimaforandringer på, er ved at adressere udfordringerne på et internationalt niveau.

I Venstre mener vi, at EU skal tage førerrollen i det globale lederskab og arbejde for at føre en ambitiøs og effektiv klimapolitik, der løser de grænseoverskridende problemer, som klimaforandringerne skaber.

Det fremlagte forslag er godt og grønt. Nu er det op til Kommissionen og resten af EU’s parter at forhandle en ambitiøs klimaaftale på plads.

EU-dag i Mariager

Den 28. august lagde Mariager græs til en hel dag med EU-politik. Et folkemøde med en masse debat om aktuelle og uaktuelle problemstillinger i det europæiske fællesskab, herunder hvordan vi sikrer et EU til gavn for alle.

Det er vigtigt, at vi har demokratiske samtale om EU, på samme måde som vi har om landspolitiske emner i Danmark. Ikke blot for at tale om de udfordringer, som EU står over for, men også for at udbrede budskabet om, hvor vigtigt EU er for det danske samfund. En nylig rapport fra Tænketanken Kraka viser, at Danmarks EU-medlemskab hvert år indbringer 140 mia. kr. til det danske BNP. Det er penge, der bliver brugt til at betale for danskernes velfærd, og som giver os alle sammen flere penge mellem hænderne.

Et velfungerende EU-samarbejde bidrager til at sikre vores økonomi, vores arbejdspladser, vores velfærd og vores sikkerhed. Det er et EU, som er til for borgerne. Den eneste måde vi kan styrke EU-samarbejdet på, er gennem dialog om, hvad EU er og kan, og hvilken vej EU skal gå i fremtiden. Sådan sikrer vi et EU, der fokuserer på de emner og udfordringer, som betyder noget for borgerne, og som ikke mindst præsenterer konkrete og fornuftige løsninger på de områder.

EU-dagen i Mariager går fint i spænd med ’Konferencen om Europas fremtid’, der blev skudt i gang i maj 2021. Frem mod sommeren 2022 vil der være en masse dialog på tværs af EU om unionens fremtid. Jeg håber, at mange danskere har lyst til at deltage i arbejdet med at fremtidssikre EU – til gavn for borgerne.

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing