Søren Gade

EU - DET HANDLER OM DANMARK

EU - DET HANDLER OM DANMARK

VI SKAL SIKRE GRÆNSERNE OG BEKÆMPE DEN GRÆNSEOVERSKRIDENDE KRIMINALITET

Vi må aldrig igen stå i en situation som i 2015, hvor flygtninge og migrantstrømme krydser grænserne og bevæger sig op gennem Europa, mens Europas politikere ser passivt til. Samtidig hverken må eller skal de åbne grænser i Europa være en åben invitation til, at omrejsende tyvebander og kriminelle kan slå sig løs.

Derfor skal der være kontrol med EU’s ydre grænser såvel som de indre. Det skal naturligvis ske i respekt for den fri bevægelighed. Venstre foreslår en moderne og intelligent grænsekontrol, som skal sikre permanent kontrol med den danske grænse, samtidig med at vi styrker politisamarbejdet på tværs landene. Det skal sikre danskernes tryghed.

KLIMAFORANDRINGER SKAL BEKÆMPES PÅ EN FORNUFTIG MÅDE

Menneskeskabte klimaforandringer udgør en stor risiko for klodens fremtid, og derfor skylder vi de kommende generationer at tage opgaven om en bæredygtig fremtid alvorlig.

Vi skal derfor sikre, at alle verdens lande bidrager til at bekæmpe klimaforandringerne ved at reducere CO2-udledningen og ved at forske og udvikle grønne energiformer og bæredygtige produktionsmetoder. Samtidig skal vi fjerne barrierer for grøn omstilling på tværs af landegrænserne. Det skal sikre en grøn fremtid.

NEJ TAK TIL EKSPORT AF DANSKE VELFÆRDSYDELSER

EU skal ikke være en social union, hvor danske velfærdsydelser fordeles på tværs af medlemslandene. F.eks. vil et flertal i EU give EU-borgere ret til dagpenge efter kun én måned i Danmark og sikre EU-borgere retten til at tage danske dagpenge med sig, hvis de søger job i et andet EU-land. Det risikerer at undergrave den danske velfærdsmodel.

Danske velfærdsydelser tilhører danskerne – ikke udenlandske borgere. Og derfor skal andre EU-lande ikke bestemme, hvordan vi indretter vores velfærdssamfund, f.eks. når det gælder barsel og børnepenge. Det handler om ret og rimelighed.

VI SKAL AFBØDE KONSEKVENSERNE AF BREXIT

Storbritannien har desværre valgt at forlade EU-samarbejdet, og ingen kender endnu det fulde omfang af den beslutning. Sikkert er det dog, at Brexit får konsekvenser for dansk økonomi og eksport. Og det kommer særligt til at gå ud over dansk landbrug og fiskeri.

Derfor bliver det en prioriteret opgave for Venstre at sikre, at Brexit får så få konsekvenser for Danmark som muligt. Det betyder, at vi skal tage alle EU’s redskaber i brug for at afbøde følgerne.

SØREN SIDDER I FØLGENDE UDVALG

  • Næstformand og koordinator i Fiskeriudvalget
  • Formand for delegationen for Forbindelserne med Indien
  • Transport- og turismeudvalget
  • EU's kræftudvalg
  • Stedfortræder i udvalget om borgernes rettigheder og retlige indre anliggender.

KONTAKT

Telefon: +45 6162 4472
Email: soren.gade@europarl.europa.eu

MEDARBEJDERE

Søren Peter Jensen: Adminitrativmedarbejder - kalender og besøgsgrupper

Telefon: +45 2296 3817 / +32 2 28 47 572
Email: sorenpeter.jensen@europarl.europa.eu


Jesper Krog: Politisk rådgiver

telefon +45 4079 7937/ +32 490 19 57 45

Email: jesperjoeker.krog@europarl.europa.eu


Kristian Thormann 

Telefon: +45 2757 5312 

Email: kristian.thormann@europarl.europa.eu


Cecilie Gertner Nielsen: Presse og politisk rådgiver
Telefon: +45 6015 4998 / +32 2 28 47 572
Email: ceciliegertner.nielsen@europarl.europa.eu 

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing