EU-Politik

Sommer-nyt fra Venstres EU-ordfører

Mens sommerferien står for døren i Danmark, arbejder EU videre indtil slutningen af juli. Og frem mod sommerpausen kører Folketingets Europaudvalg videre med at drøfte de EU-sager, Europa-Kommissionen fremsætter til behandling.

Europæisk klimahandling

Midt i juli fremlægger Europa-Kommissionen en lovpakke, der skal sikre, at vi når målene i den europæiske klimalov, der blev vedtaget for nylig. Pakken skal omsætte målene fra den europæiske grønne pagt, der skal gøre Europas økonomi og det europæiske samfund klimaneutrale inden 2050.

Det er en både stor og vigtig opgave, som jeg glæder mig til at tage hul på sammen med Linea Søgaard-Lidell fra Europa-Parlamentet (V) og Tommy Ahlers fra Venstres Folketingsgruppe. Begge arbejder med klimadagsordenen til hverdag, og sammen er vi et stærkt hold i arbejdet for at sikre en grøn EU-politik med klare V-aftryk.

En fælles europæisk klimaindsats er helt afgørende for Europas bidrag til at løse klimaudfordringerne.

For Venstre er det afgørende, at vejen til klimaneutralitet går gennem vækst og arbejdspladser. Vi mener ikke, at den grønne omstilling kan lade sig gøre uden en sund økonomi, vækst og jobskabelse. Kun med en sund økonomi kan vi investere i den grønne omstilling, og kun med sorte tal på bundlinjen kan vi vise omverdenen, at bæredygtighed ikke er på bekostning af god velstand og ditto levestandard.

Ny europapolitisk aftale

På de indre linjer har Venstre over de seneste måneder arbejdet med udformningen af en ny europapolitik for Danmark.

Vores seneste europapolitiske aftale går helt tilbage til 2008. Aftalen adresserer de emner, der var aktuelle dengang – for mere end 13 år siden. Siden 2008 har vi oplevet en finanskrise, en pandemi, en migrationskrise, terrorangreb, to danske folkeafstemninger om tilknytningen til EU foruden en tiltagende og forstærket klimadagsorden. Nye udfordringer kræver nye løsninger.

Vi skal tilpasse den seneste udvikling i en ny europapolitisk aftale. I Venstre er vi optaget af, hvordan vi styrker EU-samarbejdet – ikke, om der skal være mere eller mindre EU.

Det europæiske samarbejde har været en gevinst for Danmark siden vores indtræden i 1973. Det vurderes, at det indre marked giver beskæftigelse til over 500.000 danskere, ligesom herboende udenlandsk arbejdskraft fra andre EU-lande anslås at bidrage med ca. 93 mia. kr. til Danmarks BNP hvert år.

Sådan skal det blive ved med at være – også efter en ny europapolitisk aftale, som udenrigsministeren har åbnet forsigtigt for drøftelserne af.

Brexit-ramte fiskere

Den netop indgåede aftale om kompensation til fiskeriet oven på Brexit var dårligt nyt for dansk fiskeri. Danske fiskere har brugt mange penge på fiskekvoter, som overgik til briterne med Brexit-aftalen juleaften. Tal fra Fiskeristyrelsen viser, at danske fiskere mistede fiskerirettigheder for 1,2 mia. kr. på aftalen mellem EU og Storbritannien. Det er alvorligt.

Fiskerne har selvfølgelig købt kvoterne i håbet om et godt afkast. Med Brexit-aftalen har fiskerne både mistet investering og indtægtsgrundlaget til at få investeringen hjem. Danske fiskere har derfor – helt rimeligt – håbet på økonomisk genoprejsning efter Brexit.

Aftalen gør desværre, at fiskerne må blive i håbet lidt endnu. Regeringen har accepteret en aftale til 1,1 mia. kr., som ifølge statsstøttereglerne ikke kan gives som direkte kompensation. I Venstre har vi svært ved at forstå, hvorfor regeringen har godkendt en aftale, der ikke giver fiskerne fuld kompensation for deres tabte kvoterettigheder.

Vi forfølger sagen og muligheden for at udbetale pengene som direkte kompensation, så fiskerne kan få en retfærdig økonomisk genoprejsning.

Med disse ord vil jeg ønske alle modtagere af nyhedsbrevet en rigtig god sommer. Hold ferie, spis is, og nyd tiden med dine kære. Vi har alle brug for at lade op og komme på afstand af hverdagens fornuftige gøremål.

Jeg vil forsøge at gøre det samme ind imellem juli måneds EU-dagsordener og Europa-Kommissionens klimaudspil.

Bedste sommerhilsner

Kim Valentin
Venstres EU-ordfører

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing