EU-Politik

Venstre kæmper imod overimplementering af EU lovgivning

  • Torsten Schack Pedersen, erhvervs- og fiskeriordfører

Ved at kæmpe hårdt imod Finanstilsynets enegang på har Venstre sparet de danske forbrugere, virksomheder og den danske finanssektor for 600-700 millioner kroner over de næste to år – Og det i forbindelse med blot ét enkelt lovforslag. Erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen forklarer, hvordan det hænger sammen.


Meget af den lovgivning vi stemmer igennem i Folketinget, kommer fra EU. Som et parti med et international udsyn er vi positive over for det og medlemskabet af EU som helhed. Det er en ekstremt stor fordel for Danmark at være medlem af EU. For eksempel er regulering af erhverv, der overskrider landegrænser oplagt. Hvad vi dog altid holder et vågent øje med, er om der sker en overimplementering fra dansk side.

Overimplementering kan ske, når EU-direktiver skal omsættes til dansk lov. Direktiver fra EU pålægger medlemsstaterne at opnå et bestemt mål, og det efterlader altså en vis grad af frihed for tilpasning. Det er i sig selv en god ting. Dog sker det, at den frihed bliver brugt til at pålægge en mere restriktiv lovgivning i Danmark, end det var tiltænkt af EU. Når det sker, er vi i Venstre ikke sene til at råbe op om det. Det er især vigtigt i disse år, hvor vi har en regering, der ikke synes synderligt optaget af at skabe gode vilkår for vores erhvervsdrivende.

Og her vender vi så tilbage til Finanstilsynet. Et EU-direktiv foreskriver, at de såkaldte kapitalkrav til bankerne skal hæves. Det betyder, at bankerne skal holde mere kapital, der skal polstre den finansielle sektor mod fremtidige kriser. Det viste sig dog, at Finanstilsynet ville pålægge bankerne væsentlig skrappere krav, end der var lagt op til i EU-direktivet. Krav der også er stik imod det politiske ønske.

Det gik ikke ubemærket hen i Venstre. For sådanne krav vil have den kedelige konsekvens at banker med udenlandske hovedsæder vil opnå en betydelig konkurrencefordel over danske banker. Noget der i sidste ende ville ramme almindelige danske bankkunder.

Jeg er derfor glad for at min udtalte kritik nu har ført til, at Finanstilsynet har udskudt implementeringen i to år. Forhåbentligt kommer man i mellemtiden på bedre tanker, og dropper overimplementering helt. Det vil Venstre i hvert fald kæmpe for.

Du bestemmer brugen af dine data

Vi bruger cookies til at personalisere dine brugeroplevelse og til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og kan blive bedre. Cookies er fx også nødvendige, for at vi kan give dig log ind og se videoer. Ved at klikke ’acceptere alle’ giver du dit samtykke til vores cookies.

Vis cookiespecifikation

Nødvendige

Funktionelle

Statistiske

Marketing